News

Start/Aktualności/transakcje/Mental Path dołączył do struktur Aligo VC
30/11/22

Mental Path dołączył do struktur Aligo VC

Depresja Polaków wg. UCE Research, jawi się jako problem z tendencją wzrostową, którego katalizatorem był COVID a obecnie jest to pogarszająca się sytuacja majątkowa społeczeństwa. Aż 72,8 proc. Polaków wykazuje objawy pogarszającego się stanu psychicznego, a 47,8 proc. dostrzegło te problemy po fali aprecjacji szeroko pojętych kosztów życia. Dane dotyczące dzieci i młodzieży również nie napawają optymizmem. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka (RPD) wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. wynika, że ok. 14% uczniów w Polsce wymaga interwencji związanej z ich funkcjonowaniem psychicznym.

Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania oraz leczenia problemów natury psychicznej jest zapewnienie pacjentom dostępności do najlepszych terapeutów i lekarzy.

W Centrach terapeutycznych zarządzanych przez Mental Path Group w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Sopocie pacjenci mogą doświadczyć rzetelnego podejścia do swoich problemów otrzymać zestaw kompleksowych rozwiązań. Kiedy potrzebna jest konsultacja medyczna lub psychologiczna w procesie leczenia zaburzeń psychicznych, czy somatycznych, w wielu przypadkach cały proces może się odbyć w jednym miejscu. Doświadczeni psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy potrafią pomóc praktycznie w każdej dolegliwości związanej ze zdrowiem psychicznym. Mental Path stosuje holistyczne i multidyscyplinarne podejście gwarantujące, że każdy pacjent otrzyma diagnostykę i leczenie na najwyższym możliwym poziomie.

Wiedząc jak istotne jest dbanie o dobre samopoczucie własne i bliskich, a także dostrzegając ogromny potencjał rynku i rosnące zapotrzebowanie na usługi w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego postanowiliśmy zaangażować się w ten obszar i wesprzeć Mental Path. Wierzymy, że dzięki takim inwestycjom, wspólnie będziemy w stanie zaoferować wyjątkową wartość,  na ścieżce rozwoju mentalnego dzieci i dorosłych.