Portoflio

Start/Portoflio
healthtech
cleantech
inne
Innowacyjne rozwiązania oraz produkty z zakresu laparoskopowej symulacji chirurgicznej.
Rehabilitacja po udarze przy użyciu VR i AR Badanie wzroku i dobór okularów przez internet
Środek spożywczy przeznaczenia medycznego dla pacjentów przed badaniem endoskopowym
Lokalizowanie punktów medycznych i dostosowywanie ich oferty do lokalnego zapotrzebowania
Magazynowanie energii dla OZE Innowacyjne rozwiązania dla biogazowni Karty płatnicze z plastiku wyłowionego z oceanu Biodegradowalne folie spożywcze Aplikacje mobilne, narzędzia marketingowe i programy loyalty dla firm
Inteligentne sterowanie hydrozespołu o zwiększonej sprawności produkcji energii
Zautomatyzowana dystrybucja leków Interaktywne lustra dla sklepów odzieżowych i instytucji