News

Start/Aktualności/transakcje/Uzależnienie od pornografii, gier i marihuany? Jest na to apka
01/12/22

Uzależnienie od pornografii, gier i marihuany? Jest na to apka

Autorzy Ogólnopolskiego Badania Nałogów stworzą technologię precyzyjnego prognozowania wystąpienia głodu nałogowego w uzależnieniach. Ich celem jest  stworzenie aplikacji mobilnych, które pomogą osobom z uzależnieniem m.in. od pornografii, gier i marihuany, kontrolować użycie lub wytrwać w abstynencji. Cieszymy się mogąc oglosić, że wsparliśmy projekt PredictWatch.

Cyfrowe wsparcie w walce z uzależnieniami polega na rozpoznawaniu wzorców zachowań towarzyszących nawrotom do nałogów i interwencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Technologia opracowywana w ramach projektu Predict Watch pomaga zidentyfikować osobiste czynniki ryzyka osobom z uzależnieniem i interweniuje, gdy czynniki te się nasilają, a użytkownik potrzebuje wsparcia. Skuteczność narzędzia w przewidywaniu takich sytuacji opiera się na algorytmach uczenia maszynowego, które odkrywają wzorce zachowań wyzwalające głód i nawrót nałogu. Ich działanie oparte jest o kilka lat badań oraz dane pozyskane od kilkudziesięciu tysięcy uzależnionych.

Zaprawieni w boju z uzależnieniami

PredictWatch założyli wywodzący się z Polskiej Akademii Nauk naukowcy: Maciej Skorko i dr hab. Mateusz Gola. To oni w 2018 i 2022 roku przeprowadzili Ogólnopolskie Badanie Nałogów (w obu edycjach wzięło udział ponad 40 tysięcy osób) i w oparciu o jego wyniki rozwinęli Nałogometr – uniwersalną aplikację przewidującą w niemal 90% ryzyko powrotu do nałogów z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin. Nałogometr wspiera użytkowników w radzeniu sobie z każdym nałogiem. Jeszcze w tym roku zespół Predict Watch wyda aplikację Cannabe. Będzie to kolejny, tym razem już adresujący konkretny nałóg,  krok spółki w rozwijaniu ekosystemu cyfrowego wsparcia dla osób borykających się z uzależnieniami. Następne w kolejności będą uzależniania od pornografii i gier video.

Nałogometr z powodzeniem udowodnił, że efekty terapii uzależnień można utrwalać skutecznymi narzędziami  cyfrowymi. Każde uzależnienie ma jednak swoją specyfikę, a to przemawia za tym, żeby podchodzić do nich w sposób indywidualny. Dysponując sprawdzonym modelem, możemy skupiać się na produktach adresujących konkretne nałogi i wspierać użytkowników w ich rzucaniu. To moment, w którym potrzebny jest nam inwestor, który nie tylko wesprze nas kapitałem rozwojowym, ale i pomoże w dotarciu z gotowym produktem do potrzebujących go osób.

dr hab. Mateusz Gola, PredictWatch

Palący problem

Problemowe korzystanie z substancji i zachowań dotyka około 10-15% światowej populacji. Wśród tych drugich, coraz większym problemem stają się: problemowe korzystanie z pornografii (ang.problematic pornoraphy use, PPU) czy zaburzenia grania w gry wideo (ang. gaming disorder, GD). Badania przeprowadzone w USA pokazują, że około 3–4% mężczyzn i 1–2% kobiet czuła się uzależniona od pornografii. W przypadku zaburzeń związanych z graniem szacuje się, że dotyczą one od 0.7 do 27.5% graczy (rozbieżności wynikają ze znacznych różnic pomiędzy poszczególnymi państwami i metodologią badań).

Statystyki z ostatnich lat wskazują, że uzależnienia od substancji i behawioralne stają się bardzo poważnym problemem społecznym. Niepokojące jest zjawisko, że uzależnionymi stają się osoby coraz młodsze, rośnie ryzyko uzależnień w wśród młodzieży i dzieci. Niestety, o ile w świadomości społecznej istnieje wiedza na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków, o tyle problem uzależnień behawioralnych jest ciągle traktowany marginalnie. Dojrzałe rozwiązania cyfrowe mogą być na to skuteczną odpowiedzią  dzięki swej efektywności i dużej dostępności. 

Łukasz Mańkowski, Partner Zarządzający, Aligo VC

W ostatnich latach narasta także problem z sięganiem po konopie – na całym świecie robi to już 200 milionów ludzi – pięć razy więcej niż wszystkich mieszkańców Polski. Tylko w ciągu ostatniej dekady liczba osób stosujących marihuanę w celach rekreacyjnych zwiększyła się o 60%. W czasie pandemii koronawirusa znacznie wzrosła także częstotliwość używania konopi – w czasie lockdownów aż o 35% więcej ludzi zaczęło robić to codziennie. W Stanach Zjednoczonych takich osób jest już ponad 13 milionów.

Rynek oswoił konsumentów z marihuaną, proponując coraz więcej produktów bazujących na konopiach. Jest ona także wszechobecna w kulturze masowej i często przedstawia się ją bardzo pozytywnym świetle. W efekcie, społeczna akceptacja dla marihuany rośnie, a wraz z nią liczba osób ją zażywających. W tej grupie pojawią się osoby, które uformowały sobie jakiś stopień uzależnienia behawioralnego. Chcemy dać im narzędzie, które wesprze ich w autodiagnozie nałogu, pomoże przywrócić kontrolę i utrwali efekty terapii. W efekcie, społeczna akceptacja dla marihuany rośnie, a wraz z nią liczba osób ją zażywających. W tej grupie pojawią się osoby, które uformowały sobie jakiś stopień uzależnienia behawioralnego. Chcemy dać im narzędzie, które wesprze ich w autodiagnozie nałogu, pomoże przywrócić kontrolę i utrwali efekty terapii. 

Maciej Skorko, PredictWatch