News

Start/Aktualności/transakcje/Pomoc firmom w obliczaniu śladu węglowego. Enviry dołącza do portfela Aligo VC 
03/02/23

Pomoc firmom w obliczaniu śladu węglowego. Enviry dołącza do portfela Aligo VC 

Envirly wspiera organizacje w łatwym i efektywnym zarządzaniu śladem węglowym. Platforma umożliwia mierzenie, analizowanie, przeprowadzanie symulacji i ustalanie celów redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol.

Na początku tego roku wsparliśmy finansowo start-up tworzący platformę Envirly, wykorzystującą nowatorską strategię obliczania śladu węglowego opartą na metodzie Life Cycle Assessment (LCA). Platforma będzie w stanie zautomatyzować proces estymacji śladu węglowego.

Ku neutralności emisyjnej 

Po podpisaniu w 2015 r. porozumienia paryskiego, kraje na całym świecie zobowiązały się ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2050 r., tak aby utrzymać wzrost średniej temperatury znacznie poniżej 2°C, mając przy tym ambicję, by było to 1,5°C. Polska ratyfikowała porozumienie w październiku 2016 r. Jednak czas na podjęcie działań, które pozwoliłyby ograniczyć wzrost temperatury właśnie się kończy. W związku z tym, kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, zaczęły szukać rozwiązań, które należy wprowadzić, aby do 2030 r. w znacznym stopniu ograniczyć poziom emisji, a do 2050 r. osiągnąć neutralność emisyjną w skali całego kontynentu.

Więcej niż tylko nice to have 

Wielu przedsiębiorców traktuje kwestie wymogów środowiskowych jedynie jako niepotrzebny koszt. Rynek jednak ciągle się zmienia, a firmy, które nie odpowiedzą na nowe potrzeby klientów zostaną w tyle.

Zgodnie z dyrektywą CSRD (o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) od 2024 roku wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe będą miały obowiązek szczegółowego raportowania postępowania na rzecz ekorozwoju. Wiele przedsiębiorstw i ich kontrahentów będzie zmuszonych do dostosowania się do nowych standardów – pośrednim skutkiem nowych przepisów jest ryzyko zostania wykluczonym z łańcucha dostaw, jakie poniosą mniejsze podmioty, które nie ujawnią śladu węglowego. 

Monitorowanie śladu węglowego i jego analiza, a następnie raportowanie, to złożony proces, który generuje spore koszty w związku ze swoją pracochłonnością. Niewiele jest jednak dostępnych na rynku nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają proces takiego raportowania. Większość tego typu rozwiązań przybiera formę konsultacji i szkoleń – brakuje technologii, która uwolniła by firmy od potrzeby zatrudniania ekspertów i pozwoli na automatyzację działań. 

Envirly ma duży potencjał biznesowy z uwagi na fakt, że w rzeczywistości kształtowanej przez ambitne cele redukcji emisji, kontrola śladu węglowego będzie kluczowym zadaniem dla większości firm. Envirly przygotowało rozwiązanie dla rynku, który dopiero się kształtuje, a automatyzacja jaką proponuje w swoim produkcie, z pewnością ułatwi funkcjonowanie wielu organizacjom.