News

Start/Aktualności/transakcje/Jak chronić dane firmowe przed hakerami?
10/01/23

Jak chronić dane firmowe przed hakerami?

Naruszenia danych stały się w ostatnich latach niemal powszechne, a w ciągu ostatnich kilku lat głośne przypadki cyberataków zwiększyły zapotrzebowanie na zaawansowane oprogramowanie i produkty zabezpieczające. Firmy na całym świecie są coraz bardziej świadome potencjalnego zagrożenia, co prowadzi do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które pomagają ograniczyć takie ryzyko.

Z odpowiedzią na problemy i potrzeby rynku wyszedł 1 Strike, który stworzył platformę automatyzacji procesów testowania i analizy. 1strike pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom lepiej zabezpieczać swój biznes w sieci i upraszcza zarządzanie cyberbezpieczeństwem w MSP. Technologia oferowana przez 1strike w dużej mierze opiera się na automatyzacji – dzięki niej przedsiębiorstwo w łatwy i szybki sposób może zidentyfikować swoje słabe punkty oraz szybko je naprawić. 1strike stale aktualizuje opracowywane narzędzie, co współcześnie jest niezwykle istotne, ponieważ regularnie powstaje nowe złośliwe oprogramowanie.

Cyberbezpieczeństwo to coraz istotniejszy element nie tylko naszego życia prywatnego, ale również otoczenia biznesowego. Cały rynek cyberbezpieczeństwa w 2021 roku miał wartość estymowaną na 181 miliardów dolarów. Zgodnie ze raportem Cybersecurity Global Market Report 2022, średnioroczne tempo wzrostu do 2026 roku ma osiągnąć poziom 11,2%. Udział Polski w globalnym rynku cyberbezpieczeństwa jest stosunkowo niski, ale wierzymy, że w m.in. dzięki nowym inwestycjom, wkrótce nabierze znaczenia na arenie międzynarodowej.

Sektor cyberbezpieczeństwa jest dziś jednym z najsilniej rozchwytywanych przez fundusze. Również dla nas jest to interesujący obszar inwestycyjny, dlatego 1Strike Sp. z o.o w grudniu 2022 r. dołączyła do portfela inwestycyjnego Aligo VC.