News

Start/Aktualności/nowości/Co słychać w Smarter Diagnostics?
14/07/22

Co słychać w Smarter Diagnostics?

Skuteczna diagnostyka obrazowa odgrywa kluczową rolę w prawidłowym leczeniu urazów narządu ruchu. Dotyczy to między innymi urazów ścięgna Achillesa – prawdziwej zmory wśród sportowców. Smarter Diagnostics stworzył narzędzie, które umożliwia szybką i efektywną ocenę obrazów Rezonansu Magnetycznego okolic ścięgna Achillesa. Dzięki niej kliniki ortopedyczne mogą znacznie szybciej badać pacjentów po urazach, ale także prowadzić badania przesiewowe, które zmniejszą ryzyko takich urazów w grupach największego ryzyka, takich jak sportowcy. 

Służba zdrowia boryka się z niedoborami lekarzy-radiologów. W efekcie, diagnostyka jest trudno dostępna, a czas oczekiwania na jej wyniki jest zbyt długi. W takich okolicznościach niemożliwe jest także wykorzystanie diagnostyki do zapobiegania urazom w ramach profilaktycznych badań przesiewowych.  Konieczne są  rozwiązania dające radiologom wsparcie w żmudnym procesie analizy obrazów z badań rezonansem magnetycznym i czasochłonnej procedurze tworzenia raportów, przy jednoczesnej redukcji liczby błędów diagnostycznych. 

Niestety obszary chorobowe związane z kończynami nie są traktowane priorytetowo, gdyż zazwyczaj problemy te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. Startupy technologiczne budujące swoje portfolio produktów, jak i duże firmy, w przypadku tworzenia rozwiązań własnych skupiają się początkowo na największych wyzwaniach medycznych, a więc na obszarach kardiologii, neurologii i onkologii. W 2020 r. około 120 rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w obszarze radiologii było już certyfikowanych zgodnie z wytycznymi FDA lub CE i odnotowano tylko 17 rozwiązań w zakresie obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego (w tym tylko 4 certyfikowane).

Niestety obszary chorobowe związane z kończynami nie są traktowane priorytetowo, gdyż zazwyczaj problemy te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia. Startupy technologiczne budujące swoje portfolio produktów, jak i duże firmy, w przypadku tworzenia rozwiązań własnych skupiają się początkowo na największych wyzwaniach medycznych, a więc na obszarach kardiologii, neurologii i onkologii. W 2020 r. około 120 rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w obszarze radiologii było już certyfikowanych zgodnie z wytycznymi FDA lub CE i odnotowano tylko 17 rozwiązań w zakresie obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego (w tym tylko 4 certyfikowane).

Algorytmy opracowywane przez Bartosza Boruckiego oraz Norberta Kapińskiego, przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego znalazły już zastosowanie w serii badań pilotażowych, przeprowadzonych m.in. w Centrum Medycznym Gamma oraz Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.  

Obecnie Smarter Diagnostics poszukuje partnerów strategicznych – jednostek z którymi wspólnie przeprowadzi pilotażowe wdrożenia opracowanego rozwiązania, walidację narzędzia i uzyska informację zwrotną od użytkowników. Kluczowe jest również nawiązanie partnerstw z Key-Opinion-Leader’ami – osobami z obszaru radiologii, ortopedii, fizjoterapii i sportu, które pomogłyby popularyzować rozwiązanie oferowane przez Smarter Diagnostics. Dostęp do dużych sieci obrazowania, centrów teleradiologii i  dostawców platform IT dla radiologii (PACS/RIS/Marketplace) umożliwi spółce budowę solidnej ścieżki skalowania biznesu.  Finansowanie działalności spółki nie jest na obecnym etapie problemem, ale jak zawsze w startupach AI – potrzeba więcej danych. A dlaczego? O tym dowiecie się już wkrótce, śledząc informacje o spółce i naszym Funduszu.